Labels

lunes, 24 de marzo de 2014

Formats d'arxiu d'àudio

Els formats d'arxiu d'àudio
Un format d'àudio és un contenidor multimèdia que guarda una gravació d'àudio. Tots els arxius són diferents i es poden distingir segons el pes de l'arxiu, les característiques en la reproducció o en l'emmagatzematge.


Hi ha molts formats d'arxiu d'àudio però els més destacats o utilitzats són els següents:

  • CDA: Les pistes d'àudio en format CDA són fitxers d'àudio del format específic dels CD's de música. Només es poden executar des d'un CD-ROM. És gran, ocupa molt d'espai.  • WAV: És un format d'àudio digital sense compressió de dades, és propietat de Microsoft i IBM, per això, és el característic dels PC's. És gran però pot ser-ho més o menys depenent de les característiques.

  • MID: Són fitxers de música que estan codificats pel programa MIDI. S'enregistren les dades d'encriptació en comptes de la música. Té un tamany petit.  • MUS: Format específic de Music Time. Té tamany molt petit.

  • AIF: És el format que ve de sèrie amb les plataformes Mac, és a dir, amb el sistema OS X. És gran, ocupa molt d'espai.

  • MP3: És el format de codificació de música més usat a Internet. Treballa en format WAV però la diferència és que aquest és molt més petit ja que les parts inaudibles del fitxer, les comprimeix.

  • OGG: És un format d'arxiu d'àudio molt evolucionat ja que aconsegueix qualitats de so molt altes però amb un pes molt petit.  • RA,RM: Format d'àudio utilitzat a Internet, molt petit. XTEC treballa amb aquest format.

0 comentarios:

Publicar un comentario